Beschrijving

Bridge voor starters
De focus ligt in eerste instantie op het spelen. Uitgangspunt is dat een goed inzicht in de speeltechniek een eerste vereiste is om met plezier en succes te kunnen bridgen