Beschrijving

Aan de hand van dit boek kan de gevorderde bridger zijn kennis verbreden